Friday, 3 February 2012

De Nuffic is benieuwd naar uw mening / Nuffic wants to hear your opinion!


 

 

FOR ENGLISH, PLEASE SCROLL DOWN

Geachte heer/mevrouw,


Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek van de Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Hoe denkt u over de Nuffic? Wat doet de Nuffic goed, wat kan beter? Laat het ons weten door de online vragenlijst in te vullen.

Met de uitkomsten van het onderzoek kan de Nuffic haar dienstverlening optimaliseren en beter afstemmen op de behoeften van haar relaties. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Ipsos Synovate, in opdracht van de Nuffic.

Het beantwoorden van de vragen duurt slechts 10 minuten. Vanzelfsprekend wordt uw e-mailadres uitsluitend gebruikt om u uit te kunnen nodigen voor dit onderzoek. Het onderzoeksbureau behandelt de gegevens vertrouwelijk en anonimiseert de antwoorden.

Door op de link hieronder te klikken, start u de online vragenlijst. U kunt tussentijds stoppen en later weer verdergaan. Let wel: u dient dan op de rode stopknop te klikken en niet op het kruisje in uw browser. Als u via het kruisje in uw browser afsluit, dan moet u vijftien minuten wachten voordat u weer kunt inloggen om verder te gaan met de vragenlijst.

De link is: https://online.interview.nl/dkr/start?h=cBl6DaBRnvNW6LgfMG4minsOCa_z6x8Q

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Namens de Nuffic,Dear Mr., Mrs.


We would like to invite you to participate in Nuffic's biannual customer satisfaction survey. Nuffic is the Netherlands organisation for international cooperation in higher education. What do you think of Nuffic? What does Nuffic do well and what could be improved? Tell us by filling in the online questionnaire.

With the results of the survey, Nuffic will be able to optimise its services and be better able to meet the needs of her affiliates. The survey is carried out by independent research firm Ipsos Synovate, commissioned by the Nuffic.

Filling in the survey will only take 10 minutes of your time. Your email address will only be used for the purpose of inviting you for this study and will not be shared with third parties. Your answers will be kept confidential and reported anonymously.

To start the interactive, online survey, please click the link below. You can pause the survey at any time and continue where you left off later on. To do that, you will need to press the red stop button . Please do not close your browser. If you do close the browser, you will have to wait fifteen minutes before you can continue filling in the survey.

The link is:https://online.interview.nl/dkr/start?h=cBl6DaBRnvNW6LgfMG4minsOCa_z6x8Q

Thank you for your cooperation!

On behalf of Nuffic,

Eva Roosevelt
Ipsos Synovate
respons@synovate.nl

Vragen of hulp nodig? Mail naar: (In case there are any questions, please mail to): respons@synovate.nl
Referentienummer P9473801 - 489866
Indien u geen uitnodiging wilt ontvangen voor dit onderzoek, klik dan op (If you do not want to receive invites for this survey, please click on the following link): afmelden.
 

© 2011 Synovate. All Rights Reserved. Contact

No comments:

Post a Comment